Cultuurgevoelige hulpverlening: Het lijkt politiek correct maar wat is de inhoud?

Dit artikel geeft een antropologische en culturele analyse van hulpverlening die te boek staat als cultuurgevoelig. De auteur gaat na in welke mate deze hulpverlening al dan niet tegemoetkomt aan een ‘authentieke ont-moeting’ tussen westers geschoolde hulpverleners en etnisch/cultureel andere cliënten. Dit doet hij aan de hand van kenmerken van het gezondheidszorgsysteem. Daarna bespreekt hij uitgebreid onderliggende opvattingen over ziekte en de (vermeende) competenties die horen bij cultuurgevoelige hulpverlening. Tot slot bespreekt hij het moderne westers-centrisch denken en de daaruit voortkomende professionele identiteit van hulpverleners.

Cultuurgevoelige hulpverlening: Het lijkt politiek correct maar wat is de inhoud?