Intervisie cultuursensitieve zorg

De casusintervisie van dinsdag 23 mei wordt geannuleerd. De volgende intervisie gaat door op  donderdag 22 juni om 14.00u met als thema: ‘Geel revisited’ 

De documentaire “Geel revisited” situeert de psychiatrische gezinsverpleging met zijn mogelijkheden en kansen in het bredere kader van de gemeenschapszorg. We exploreren samen de waarde die het systeem in Geel kan hebben voor chronisch psychiatrisch zieken.

Begeleider: Stefaan Plysier

Inschrijven vooraf: cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Adres: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Advertenties

Intervisie Cultuursensitieve Zorg

dinsdag 15 december 2015

van 13.30 tot 16.30

Locatie: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Inschrijven is verplicht via cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Deze intervisies rond het cultuursensitieve aspect van de zorg worden voor de hulpverleners aangeboden. Tijdens de intervisies worden prioritair de casussen van de deelnemers besproken. Aansluitend daarop worden verschillende aspecten van de transculturele hulpverlening toegelicht door experten.

Hopelijk tot dan,

Nieuwe afbeelding feb 2011

Intervisie Cultuursensitieve Zorg

dinsdag 10 november 2015

van 13.30 tot 16.30

Locatie: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Inschrijven via cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Deze intervisies rond het cultuursensitieve aspect van de zorg worden voor de hulpverleners in Brussel en de omgeving aangeboden. Tijdens de intervisies worden prioritair de casussen van de deelnemers besproken. Aansluitend daarop worden verschillende aspecten van de transculturele hulpverlening toegelicht door experten.

Hopelijk tot dan,

Nieuwe afbeelding feb 2011

Save the dates!

Dit najaar organiseren we 3 intervisiesessies. Noteer alvast volgende data in je agenda:

6 oktober dinsdag 13.30-16.30logo

10 november dinsdag 13.30-16.30

15 december dinsdag 13.30-16.30

Locatie: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Inschrijven via cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Deze intervisies rond het cultuursensitieve aspect van de zorg worden voor de hulpverleners in Brussel en de omgeving aangeboden. Tijdens de intervisies worden prioritair de casussen van de deelnemers besproken. Aansluitend daarop worden verschillende aspecten van de transculturele hulpverlening toegelicht door experten.

Hopelijk tot dan,

Intervisie Cultuursensitieve Zorg

dinsdag 30 juni 2015

van 13.30 tot 16.30

Locatie: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Inschrijven via cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg organiseert regelmatig intervisie- en supervisiemomenten voor hulpverleners in Brussel en de omgeving rond het cultuursensitieve aspect van de zorg. De intervisies worden aan de welzijnswerkers van zowel de eerstelijn als van de tweedelijn geboden. Tijdens de intervisie is er ruimte om onderling te reflecteren rond enkele praktijkvoorbeelden die door de deelnemers zelf ingebracht worden. Aansluitend hierop kunnen er ook teksten ingebracht worden die de casussen verdiepen. Je mag uiteraard ook gewoon aansluiten, zonder zelf een specifieke casus naar voren te brengen. Hopelijk tot dan!

Nieuwe afbeelding feb 2011

Intervisie Cultuursensitieve Zorg

dinsdag 5 mei 2015

van 13.30 tot 16.30

Locatie: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Inschrijven via cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg organiseert regelmatig intervisie- en supervisiemomenten voor hulpverleners in Brussel en de omgeving rond het cultuursensitieve aspect van de zorg. De intervisies worden aan de welzijnswerkers van zowel de eerstelijn als van de tweedelijn geboden. Tijdens de intervisie is er ruimte om onderling te reflecteren rond enkele praktijkvoorbeelden die door de deelnemers zelf ingebracht worden. Aansluitend hierop kunnen er ook teksten ingebracht worden die de casussen verdiepen. Je mag uiteraard ook gewoon aansluiten, zonder zelf een specifieke casus naar voren te brengen. Hopelijk tot dan!

Nieuwe afbeelding feb 2011

Intervisie Cultuursensitieve Zorg

dinsdag 24 maart 2015

van 13.30 tot 16.30

Locatie: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Inschrijven via cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Tijdens deze intervisie zal Greta Leire van HERMESplus ons uitleg geven over de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is er ook ruimte om onderling te reflecteren rond enkele praktijkvoorbeelden die door de deelnemers zelf ingebracht worden. Je mag uiteraard ook gewoon aansluiten, zonder zelf een specifieke casus naar voren te brengen.

Hopelijk tot dan!

Nieuwe afbeelding feb 2011