Interview met Sophie Withaeckx

In het kader van de Transculturele Ontmoetingen heeft Sophie Withaeckx een lezing gegeven over eer, gender & geweld op basis van haar doctoraatsonderzoek.

In dit interview geeft ze de belangrijkste resultaten van haar onderzoek weer. Op basis van deze resultaten geeft ze ook enkele aanbevelingen aan de hulpverleners om er professioneel mee om te gaan.

Haar leestip over eergerelateerd geweld is een roman van de Turkse auteur Elif Shafak:
Het huis van de vier winden

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg

Interview met Birsen Basar

In het kader van de Transculturele Ontmoetingen heeft Birsen Basar, ervaringsdeskundige in autisme, een lezing gegeven over haar ervaring met autisme in de Turkse cultuur.

In dit interview spreekt ze over haar levensverhaal voor- en na de diagnose, over waarom ze pas op haar 21ste de diagnose kreeg en hoe haar familie met haar omging. Om haar beter te begrijpen raadt ze haar documentaire en twee van haar boeken aan:

Birsen
Ik wil niet meer onzichtbaar zijn: Autisme in de allochtone cultuur in Nederland
De jungle van autisme

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg

Nadia Fadil over “religie en subjectiviteit in de psychotherapie”

Nadia jpegNadia Fadil heeft een lezing gegeven in het kader van de Transculturele Ontmoetingen over “religie en subjectiviteit in de psychotherapie”. Haar centrale argument was dat er een toenemende angst is voor Islam en kijk van Islam op democratie, vrijheid, seksualiteit enz. De angst vindt zijn uitdrukking doorheen het Islamdebat.

Dit heeft implicaties voor de hulpverlening. De hulpverleners worden geconfrontreerd met verschillende visies op handelingsbekwaamheid, zelfontplooing etc. De vraag is hoe kunnen we hiermee omgaan in een therapeutische setting? Wat is de plaats die religie mag innemen bij een begeleiding? Hoe is het voor de hulpverlener om een diepgelovige persoon te begeleiden? Kan “geloof” emancipatorisch werken? Diepgelovige mensen handelen in functie van God. En is het zo dat diepgelovige mensen handelen in functie van God terwijl seculiere mensen handelen in functie van hun “eigen bewustzijn”. Onderwerpen ze zich dan ook niet aan een externe?

Nog meer vragen en antwoorden vindt u hier in haar presentatie.

Pieter-Paul Verhaeghe over “Migrant zkt toekomst”

In het kader van de Transculturele Ontmoetingen heeft Pieter-Paul Verhaeghe een lezing gegeven over migratie. Pieter-Paul Verhaeghe is de eerste auteur van het boek “Migrant zkt toekomst: Gent op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratie”. In dit interview spreekt hij over de oude en de nieuwe migranten, over de extreme visies in het denken over etnisch-culturele minderheden en over zoveel meer.

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg

28 Februari 2013

Interview met Dr. Ferrant over cultuursensitieve zorg

In het kader van de Transculturele Ontmoetingen heeft Dr. Louis Ferrant een lezing gegeven met als titel “van multicultureel naar transcultureel: Een huisarts op weg naar culturele competentie”.

Vóór zijn lezing hebben we de gelegenheid gehad om hem te interviewen over zijn visie op de transculturele hulpverlening.

Dr. Ferrant is sinds 1977 actief als huisarts in de wijk Kuregem. Dit interview behandelt zijn lange ervaring met transculturele zorg in Brussel, de veranderingen in zijn visie en de evoluties die hij opmerkt in de migranten doelgroep. Daarnaast spreekt hij zich optimistisch uit over de toekomst van de hulpverlening in Brussel en geeft adviezen aan de hulpverleners die naar Brussel komen werken.

 Als afsluiter raadde hij op onze vraag de volgende boeken en films aan:
Au-delà des collines” (een Roemeense film)
Congo: Een geschiedenis” van David van Reybrouck

De lange ervaring van Dr. Ferrant kan inspirerend zijn voor vele hulpverleners!