Boekvoorstelling J.C. Métraux gestreamd door Nous Sommes

 

JC MétrauxDe beide ontmoetingen met J.C. Métraux aanstaande dinsdag zijn ondertussen volzet. Voor zij die de voorstelling van de vertaling van zijn boek ‘La migration comme métaphore’/’Migratie als metafoor’ toch nog rechtstreeks willen volgen, hebben wij goed nieuws. ‘Groupe Nous Sommes’  zal dinsdag namelijk aanwezig zijn om de boekvoorstelling rechtstreeks te streamen via Facebook.

 

Wat moet je doen om deze uitzending  te kunnen volgen? Klik dinsdag 6 februari om 10.00u deze link aan.

 

 

 

 

 

 

Advertenties

The Friendship Bench Project

 

18194074_1895098990711348_4335829210908324085_n-2

In Zimbabwe zou één op vier inwoners mentale problemen hebben. Vrouwelijke gezondheidswerkers  hebben er echter een nieuwe aanpak van behandeling gevonden.  ‘The Friendship Bench Project’ is een project dat de drempel naar geestelijke gezondheidszorg wil verkleinen om ‘Kufungisia’, de lokale term voor depressie, aan te pakken.

Meer info op:

Artikel The Guardian

The Friendship Bench Project

Antigone in Molenbeek

boekcover_antigone_in_molenbeek

03.10.2017

Antigone in Molenbeek is het prangende relaas van een jonge vrouw die op zoek gaat naar haar dode broer. Verwijzend naar de tragedie van Sophocles, schreef Stefan Hertmans een uiterst actuele, beklemmende en poëtische theatermonoloog over medeleven met iemand die helemaal alleen is komen te staan: de zus van een zelfmoord-terrorist.

In juni 2018 – als fin de saison – produceert het Kaaitheater de theaterversie van de tekst in een regie van Inne Goris en gespeeld door Dounia Mahammed. Op 3 oktober wordt in het Kaaitheater alvast het boek voorgesteld: actrices Romy Lauwers (in het Nederlands), Selma Alaoui (Frans) en Réhab Mehal (Arabisch) lezen een fragment, schrijfster en psychologe Birsen Taspinar geeft haar kijk op de tekst, waarna Stefan Hertmans in gesprek gaat met dramaturg Johan Reyniers.

Meer info

 

Semaine “Off” de la santé mentale

cover.asp

De welzijns- en geestelijke gezondheidssector bestaat uit verscheidene instituten die een veelheid aan zorg aanbieden. Naast deze instituten, en vaak onzichtbaar voor deze sectoren, bestaan er andere bronnen van zorg. Het zijn alternatieve initiatieven die de bestaande zorg binnen de instituten bevragen. Tijdens de “Off” week gaan vanaf vandaag tot einde deze week op verschillende plaatsen in Brussel uitwisselingsmomenten door waar samen dieper ingegaan wordt op vragen als ‘wat is gek zijn?’, ‘Wat is geestelijke gezondheid?’ en ‘Wat zijn onze capaciteiten om bijzondere ruimtes te co-creëren waar geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische zorg kunnen aanhaken?’

Deze week wordt georganiseerd door: asbl Bootstrap, le Theatre de la Vie, asbl l’Autre”lieu”-Rapa, La Gerbe, asbl l’Appetit des Indigestes, asbl fabrik.

Het volledige programma vindt u hier

 

7de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres

congres22

Het GGZ Congres 2014 vindt plaats op 16-17 september 2014 in Antwerpen met als congresthema “Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg”. Het congres biedt een dikke en interessante agenda aan. Meerdere interessante activiteiten gaan door gedurende twee dagen. Helaas moeten er vaak keuzes gemaakt worden tussen activiteiten die op hetzelfde moment doorgaan. Om u het gemakkelijk te maken stelt het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg  alvast zijn agenda voor.


 Dinsdag 16 september 2014


11u30-13u00

Symposia Mens en psychiatrie: Diogenes of Archimedes?
voorzitter Marc Calmeyn

Deze symposia sluiten aan bij thema’s over transculturele hulpverlening, zoals bv. omgaan met spiritualiteit in de psychotherapie of het betrekken van antropologie in de psychiatrie.

S01.1 De Spirit in therapie: De therapeut en de cliënt als spirituele wezens

Mia Leijssen, hoogleraar psychologie, KU Leuven

 S01.2 De mens, een gebroken kristal? De antropopsychiatrische wending

Marc Calmeyn, psychiater, PZ Onze-Lieve-Vrouw Brugge; privépraktijk Lelieveld, Loppem

S01.3 Wij zijn een brein in onze Tijd

Dirk De Wachter, diensthoofd systeem- en gezinstherapie, docent, UPC KU Leuven, campus Kortenberg / KULeuven 

S01.4 Humane psychiatrie en de wil-tot-betekenis

Marc Eneman, hoofdgeneesheer, UPC Sint-Kamillus Bierbeek / stafmedewerker patiënten- en bewonerszorg Provincialaat Broeders van Liefde Gent


14u00-15u30

BESCHOUWEND_1

Deze mededelingen zijn gekozen omwille van hun nadruk op de hulpverlener – cliënt relatie.

M04.1 De cliënt als consument?!

Willy Colin, gezinstherapeut, UKJA, Antwerpe

M04.2 Enkele klinisch-theoretische en ethische beschouwingen over de positie van de therapeut in de kliniek van extreem psychotrauma en ballingschap

Emmanuel Declercq, analytisch psychotherapeut, psychoanalyticus (espace analytique de Belgique), Vilvoorde

M04.3 Hoop in psychiatrie, de remedie en de kwaal

Lieve Vanhee, psycholoog, therapeutisch coördinator, UPC Sint-Kamillus, Bierbeek
Marc Eneman, psychiater, hoofdgeneesheer, UPC Sint-Kamillus, Bierbeek


16u00-17u30

KLINIEK

De mededelingen onder thema “kliniek” zullen met praktijkvoorbeelden concreet aantonen hoe men ziekte op alternatieve manieren kan benaderen. Een eerste gaat over de spiritualiteit van de cliënt terwijl de andere focussen op een lichaamsgerichte aanpak en EMDR.

M05.1 Hulpverlening, trauma en EMDR

Judit Havelka, zelfstandige psychologe, Agora Therapie- en Vormingscentrum, Antwerpen

M05.2 Verbinding hier, nu en ginds: hoe ga ik er als systeem- en gestalttherapeut mee om?

Isabelle Deryckere, praktijkassistent systeemtherapie, zelfstandig psychotherapeut, UGent / psypraktijk, Gent

M05.3 Stranded whale syndroom: de man die niet meer bewoog

Ellen De Beule, psycholoog, DBC Rug-Nekkliniek, Jessaziekenhuis, Salvatorcampus, Hasselt
Stefan Cuypers, DBC rug-nekkliniek, Jessaziekenhuis, Salvatorcampus, Hasselt
Patrick Grisar, DBC rug-nekkliniek, Jessaziekenhuis, Salvatorcampus, Hasselt

M05.4 Hoe omgaan met ongewone mensbeelden in een reguliere praktijk?

Jean-Marie Decuypere, psychiater, privépraktijk, Zoersel


Woensdag 17 september 2014


09u15-10u45

De mens centraal

Wij kijken ook sterk uit naar deze reeks mededelingen over de antropopsychiatrie. Een aanrader voor de geïnteresseerden!

M08.1 Antropo-psychiatrie als paradigma voor deze tijd
Leo Ruelens, psychiater, Sint-Andriesziekenhuis, Tielt

M08.2 Antropopsychiatrie: het DNA van de klinische praktijk
Marc Calmeyn, psychiater, baccalaureus in de filosofie, PZ Onze-Lieve-Vrouw, Brugge

M08.3 De mens als spreekwezen in de psychotherapeutische relatie
Peter Walleghem, klinisch psycholoog, psychoanalyticus, vakgroepvoorzitter PPW, Faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent


11u15-12u45

S25 Jij ook?! De kracht van laagdrempelige groepswerkingen rond geestelijke gezondheidszorg
voorzitter Thierry Christiaens

Deze symposiareeks behandelt verschillende laagdrempelige zorgprojecten voor doelgroepen die de mainstream hulpverlening niet bereikt.

S25.0 Inleiding

Thierry Christiaens, professor huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg-huisarts, Universiteit Gent/ Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort, Gent

S25.1 Veerkrachtig blijven als mantelzorger. Praatgroep voor allochtone mantelzorgers uit een kansarme buurt

Semiye Tas, suïcidepreventiewerker, CGG Brussel
Sonia M´Zid, stafmedewerkster, Bilobahuis
Bram Gilles, coördinator, Bilobahuis

S25.2 Met milde aandacht: mindfulnesstraining op maat van kwetsbare doelgroepen

Kristel Luyckx, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort, Gent

S25.3 Vaderbetrokkenheid: vadergroep in Brussel

Redouane Ben Driss, psycholoog-psychotherapeut, CGG Brussel

S25.4 Een Goed-gevoel-stoel groepswerking voor groepen patiënten van WGC MediKuregem

Hilde Diels, gezondheidspromotor, Wijkgezondheidscentrum MediKuregem, Anderlecht
Hanan Boudida, onthaalmedewerkster, Wijkgezondheidscentrum MediKuregem, Anderlecht


13u45-15u15

BESCHOUWEND_2

Deze reeks mededelingen raden wij aan omdat ze het aspect spiritualiteit onder de loep neemt waar de hulpverlening vaak weinig aandacht aan geeft.

M13.1 Grondslagen van een spirituele psychotherapie en counseling

Joris Dewispelaere, lector, HUB-KAHO, opleidings- en kenniscentrum Gezinswetenschappen, Schaarbeek

Voor alle activiteiten kan je op de website van het congres meer informatie krijgen.

Identiteit als werkwoord: Stuart Hall (1932-2014)

Een artikel van Nadia Fadil gepubliceerd in De Wereld Morgen

De invloedrijke socioloog Stuart Hall is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij wordt wel eens de peetvader van het multiculturalisme genoemd. Hij schreef belangrijke werken over identiteit en migratie.

stuarthall

“Mijn ervaring is echter dat het vertoog van het postmoderne niet iets nieuws heeft voortgebracht, maar een soort erkenning van waar identiteit altijd al mee te maken had. In die zin wil ik het algemene gevoel herdefiniëren dat steeds meer mensen over zichzelf schijnen te hebben – dat ze allemaal in zekere zin recentelijk gemigreerd zijn”
(uit Hall, Stuart (1991) Het minimale zelf en andere opstellen, Amsterdam: Sua, pp. 195).

Identiteit zag de overleden godfather van de culturele studies, Stuart Hall, als iets onaf. Hij verkoos dan ook om die reden de term identificatie, boven die van identiteit, te gebruiken. Door dit begrip in een werkwoord gieten wilde hij vooral de nadruk leggen op het feit dat de mens in een voortdurend veranderingsproces zit. Wie je vandaag bent, is een andere persoon dan de wie je gisteren was, en wie je morgen zal zijn. Identiteit als een nooit gerealiseerd project.

Een inzicht dat in schril contrast staat met de drang naar zekerheid en permanentie die de boventoon heeft in de huidige discussies over identiteit, zeker wanneer het over migratie gaat. De uitslagen van het referendum in Zwitserland eerder deze week tonen dit eens te meer aan. Maar deze godfather van de ‘cultural studie’s is echter niet meer. En met hem is ook één van de laatste vertegenwoordigers van een belangrijke generatie kritische denkers die ons leerde om over “verschil” te denken heengegaan.

Policing the crisis

Stuart Hall, die in het Jamaicaanse Kingston opgroeide, kwam op jonge leeftijd naar Groot-Brittannië waar hij dankzij een Rhodes Fellowship aan de prestigieuze universiteit van Oxford kon studeren. Zijn migratie naar Groot-Brittannië was echter ook een weglopen van het kleinburgerlijk milieu waarin hij opgroeide, en waarin aanzien en succes niet enkel met iemands’ portefeuille werden gelinkt, maar ook met de mate waarin de “blanke” codes en normen werden overgenomen.

De jaren ’60 en ’70 in Groot-Brittannië waren toen gekenmerkt door belangrijke verschuivingen: de antikoloniale beweging had net haar onafhankelijkheid gevierd, en in de UK begonnen onheilspellende berichten over een nakende economische crisis zich te verweven met anti-immigratie sentimenten. Conservatieve politici zoals Enoch Powell waarschuwden in 1968 voor de ‘vloed’ aan migratie terwijl de kersverse eerste minister Margaret Tatcher met de hakbijl doorheen publieke voorzieningen ging.

Het is tegen dit verschuivend politiek klimaat dat de jonge Stuart Hall het contact opzoekt met linkse groepen en het invloedrijke tijdschrift The New Left Review opricht terwijl hij lesgeeft in de volkse Londense wijk Brixton. In de daaropvolgende jaren zal zijn kritiek op de oprukkende neoliberalisering en anti-immigratie steeds scherper worden, wat zal uitmonden in een reeks publicaties, waaronder het invloedrijke Policing the Crisis dat hij met een collectief van academici en activisten in 1978 schrijft.

In dit werk tonen de auteurs aan hoe de angst rond straatcriminaliteit (van voornamelijk migranten) pas vanaf het begin van de jaren ’70 in de berichtgeving verschijnt. Deze periode valt samen met de economische crisis en de onheilspellende berichten hierrond. Voor Hall en zijn collega’s zijn de toenemende “onveiligheidsgevoelens” dan ook vooral een voorbeeld van hoe de elite (de media, en politici) de angsten rond de verschuivende economie tracht af te wentelen op de kleine man (i.c. de migrant). Dit boek blijft, ondanks diens publicatiedatum, nog steeds als een referentiewerk gelden voor vele criminologen en sociale wetenschappers.

Economie vs. cultuur

Hoewel hij zich tot het marxisme rekende, zal Stuart Hall doorheen zijn leven een stormachtige relatie onderhouden met deze theoretische school. Vooral de eenzijdige focus op de economie en de relatieve verwaarlozing van ‘cultuur’ binnen dit kader zal één van zijn strijdpunten blijven. In de verdere fase van zijn carrière zal Hall dan ook steeds meer de nadruk leggen op de autonome rol van cultuur en culturele representaties om de wereld rondom zich te begrijpen.

Het Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) of zogenaamde ‘Birmingham School’ die hij tussen 1968 en 1979 zal leiden, zou al snel tot één van de meest toonaangevende onderzoekscentra uitgroeien in Groot-Britannië en een leidende rol spelen in de uitbouw van de Cultural Studies, een nieuw vakgebied in het Brits-Angelsaksisch academisch landschap. Halls kritiek op de éénzijdige focus op de economie was echter niet gedreven door methodologische verschilpunten, maar had ook vooral te maken met één van de centrale vraagstukken die hem levenslang persoonlijk en professioneel zullen bezighouden, i.c. de raciale kwestie.

Het was iets dat hem tijdens zijn jeugd bezighield, maar het was ook iets dat hem als niet-blanke in een overwegend blanke, elitaire, universitaire wereld zal blijven achtervolgen. Zijn werk geldt dan ook als één van de belangrijkste theoretische referenties in het denken over “ras”. Zijn belangrijk essay “Race, the Floating Signifier” (de videopresentatie is ook online te zien) is één van de meest geciteerde werken rond dit thema. Daarin ontwikkelt hij de belangrijke en invloedrijke stelling dat “raciale” (of zeg maar etnische) verschillen niet vooraf gegeven noch aangeboren zijn, maar vooral het gevolg zijn van een cultureel systeem of interpretatieschema. Een interpretatieschema dat ons leert fysieke kenmerken (zoals huidskleur, lichaamskenmerken, vorm van het gezicht etc…) op een betekenisvolle wijze te zien, te duiden en ermee om te gaan.

Zo zal een Mediterraans ogend iemand in onze contreien als “donkerhuids” worden gezien, terwijl diezelfde persoon ondubbelzinnig “blank” zal zijn in Noord- of Latijns-Amerika. De oorsprong van dit raciaal denken situeert Hall in de Europese koloniale expansie, die omwille van religieuze, politieke en economische redenen mensen in categorieën ging opdelen en op die manier ook hiërarchieën gingen inbouwen. Deze categorieën zullen tot op de dag van vandaag hun impact blijven hebben en op een hardnekkige wijze onze omgang met elkaar (en met onszelf) bepalen.

Nieuwe identiteiten

Maar ondanks zijn marxistische achtergrond en zijn aandacht voor de harde structuren, zal Stuart Hall oog blijven hebben voor de menselijke creativiteit. Dat laatste laat zich ook zien in zijn fascinatie voor de artistieke en consumptiepatronen van jeugdsubculturen uit de lagere klasse, zoals de punk of Rastafari. Deze stijlen vormen, volgens hem, mooie voorbeelden van hoe jongeren zich op een ironische, en vaak subversieve, wijze afzetten van de heersende consumptielogica’s. Maar ook in zijn werk over identiteiten komt deze aandacht voor menselijke creativiteit (agency) aan bod, en vooral in het onderscheid tussen wat hij de oude en nieuwe identiteiten noemt.

Nieuwe identiteiten ziet hij als doordrongen van het besef dat verandering permanent is, en het individu geen kern bevat. Dit inzicht moet volgens Hall de nodige opstap bieden om ons naar ‘migratie’ en ‘multiculturalisme’ op een andere manier te leren kijken. Migratie, wordt vanuit dit perspectief, niet langer als iets ‘vreemd’ gezien, maar vooral als een voortzetting van de instabiliteit die eigen is aan elke mens. Het zijn die ‘nieuwe identiteiten’, zo stelt hij, die ons moeten toelaten om de ervaring van ‘migratie’ (of verandering), die we allen in ons dragen, op een bewuste en betekenisvolle wijze te beleven.

Nadia Fadil is docente bij de vakgroep antropologie van de KU Leuven en verricht onderzoek naar religie, multiculturalisme en migratie.

Originele artikel kan je via deze link lezen