Selina Thompson: Salt.

Een solo over verdriet, afkomst, thuis, vergeten en kolonialisme.

In februari 2016 gingen twee artiesten aan boord van een vrachtschip en volgden één van de routes van de Transatlantic Slave Triangle – van het VK via België naar Ghana naar Jamaica, en terug. Hun herinneringen, hun vragen en hun verdriet brachten hen langs de bodem van de Atlantische Oceaan en door het figuurlijke rijk van een imaginair verleden. Het was een lange reis achterwaarts, om vooruit te kunnen gaan. Deze voorstelling is wat ze terug meebrachten.

salt. gaat over het bestaan van de koloniale geschiedenis in het alledaagse, de politiek van verdriet en wat er binnen in Selina’s hoofd gebeurt telkens wanneer iemand vraagt “waar kom je vandaan?” en weigert om Birmingham of de baarmoeder van haar moeder als antwoord te nemen. De performance is gemaakt tijdens een drie maanden durende reis en samen met kunstenaarscollectieven in Accra en Kingston.  salt. is onderdeel van een breder oeuvre dat Black identity onderzoekt: wat betekent het om deel uit te maken van de diaspora, en de verandering en genezing die nog moeten komen. (Bron: BSB)

Voorstelling in de Beurschouwburg op  27.03 om 20:30 en  28.03  om 20:30 

€11 reductie / €7 student€14 tickets

Video-interview met Lucia De Haene over culturele competentie

In het kader van de Transculturele Ontmoetingen heeft Lucia De Haene (docent, KUL) een lezing gegeven over culturele competentie. In dit interview somt ze haar kritiek op het culturele competentie model.
Voor meer informatie over deze kritische reflecties, verwijzen we u graag naar het volgende artikel:
Rober, P. & De Haene, L. (2013). Intercultural therapy and the limitations of a cultural competency framework: about cultural differences, universalities and the unresolvable tensions between them. Journal of Family Therapy. doi: 10.1111/1467-6427.12009
Nieuwe afbeelding feb 2011

9ter: op de kruising tussen recht & hulpverlening

De ‘medische status’ wint alsmaar aan belang als toegangssleutel tot een land. Hoe iemand gediagnosticeerd wordt, heeft dus een grote impact, niet alleen op zijn behandeling maar ook op zijn verblijf in België. De procedure om toegang tot een land te krijgen zit op die manier vaak op de grenszone tussen recht en gezondheidszorg. Het recht om te blijven kan afhangen van een medische diagnose waardoor een diagnose ook deels een politieke act wordt. Deze reportage geeft de complexiteit weer voor zowel de patiënt als voor de hulpverlener om met deze grenszone om te gaan.

Interview met Sophie Withaeckx

In het kader van de Transculturele Ontmoetingen heeft Sophie Withaeckx een lezing gegeven over eer, gender & geweld op basis van haar doctoraatsonderzoek.

In dit interview geeft ze de belangrijkste resultaten van haar onderzoek weer. Op basis van deze resultaten geeft ze ook enkele aanbevelingen aan de hulpverleners om er professioneel mee om te gaan.

Haar leestip over eergerelateerd geweld is een roman van de Turkse auteur Elif Shafak:
Het huis van de vier winden

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg

Video: Somatisering

In de video reeks van de Transcultural Psychiatry Summer School 2012 geven we nog een link naar een video waarin Prof. Laurence Kirmayer over somatisering doceert.

Somatisering is een onderwerp die veel hulpverleners interesseert. Hulpverleners hebben vaak de neiging om te denken dat enkel “primitieve” culturen een somatisch discours vertonen. In tegenstelling tot somatisering, beschouwen we psychologisering als modern en iets dat tot de Westerse maatschappij behoort.

Deze populaire gedachte gaat als volgt: “Primitieve mensen tonen veel meer somatisering omdat ze hun eigen psychisch verdriet niet mogen uiten binnen hun cultuur. Ze kunnen niet verbaliseren noch mentaliseren, ze hebben geen introspectie”. Somatisering wordt op deze manier enkel met een culturele bril benaderd. [Westerse somatisatie  ziektes zoals anorexia nervosa en fibromyalgie worden dan genegeerd.]

Het somatisch discours is inderdaad cultuurgebonden en komt meer voor in sommige culturen dan in andere. Maar dit is niet omdat deze mensen onderdrukt zijn, noch omdat ze een vermogen tot mentalisatie ontbreken. Het gaat hier over het rapporteren van lijden. Mensen gebruiken hiervoor een bepaalde woordenschat. Een westerling is opgegroeid met een biomedische discours. Hij/zij heeft een visie op de werking van het lichaam. Hij/zij maakt een onderscheid tussen het psychische en het lichamelijke. Dus als zij hun symptomen komen te vertellen aan hun huisarts, maken ze zelf ook het onderscheid tussen de lichamelijke en de psychische symptomen.

Somatisering is moeilijk te begrijpen door deze dichotomie tussen lichaam en geest. Deze dualiteit bestaat echter niet overal in de wereld en wordt ook tegenwoordig sterk in vraag gesteld in de biomedische wereld. Kirmayer benadrukt het als volgt: “Het is niet of lichamelijk of psychisch. Pijn is altijd lichamelijk en altijd psychisch.” Het is dus geen en/of verhaal, maar een en/en verhaal. Dit is het eerste belangrijke punt van de video.

Ten tweede maakt Dr. Kirmayer een onderscheid tussen de ervaring van het lijden en de rapportage van de symptomen: tussen deze twee is er altijd een sociale wereld aanwezig. Vanaf het moment dat de patiënt pijn begint te voelen tot het moment dat hij in de kamer van de dokter zit, is er een constante shaping en reshaping; door de persoon zelf en door anderen. Hierdoor gaat de ene patiënt meer lichamelijke pijn rapporteren dan de andere. Hier gaat het dus over het discours van de patiënt. Ze vertelt haar pijn volgens de woordenschat waarover ze beschikt.

Ten derde, geeft Kirmayer ons terug een helikopter visie over somatisering en gaat hij verder dan een culturele analyses. Hij legt somatisering door bijvoorbeeld te verwijzen naar het persoonlijke aspect van “negativiteit”, ziekte ervaringen in de kindertijd, het gebrek aan een normaliserende attitude en trauma’s die geheim gehouden zijn. Cultuur is maar één aspect van somatische discours, er is dus ook een individueel aspect.

Ten laatste, gaat hij dieper in op de betekenis van medisch onverklaarde pijn en wat een cultuursensitieve aanpak moet zijn om over pijn te praten. Het is belangrijk om altijd eerst de organische onderzoeken te maken en zich af te vragen wat de betekenis kan zijn van de somatische klachten. Sinds wanneer zijn de klachten aanwezig? Is er recentelijk iets veranderd in de levenssituatie van de cliënt? Is er een relatieprobleem? Is er een werkverlies?

Voor deze en veel meer andere in detail verwijzen we graag naar de video.

Video: Het gevaar van één enkel verhaal

Onze levens en culturen bestaan uit vele overlappende verhalen. Schrijfster Chimamanda Adichie vertelt het verhaal van hoe zij haar authentieke culturele stem vond – en waarschuwt dat als wij alleen luisteren naar één enkel verhaal over een andere persoon of land, we het risico lopen op serieuze misvattingen. Een heel relevant speech van 19 minuten voor cultuursensitieve hulpverlening.

Via deze link kunt u de video met Nederlandse ondertiteling bekijken.