Transculturele Ontmoetingen

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg nodigt u uit voor de

Transculturele Ontmoetingen

met

historicus en socioloog Pieter-Paul Verhaeghe

Migrant zkt toekomst:

België op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratie

donderdag 28 februari 2013, 14u – 16.00u

in CAW Mozaïek

Priemstraat 19 A, 1000 Brussel

gratis ingang. Inschrijven via cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Advertenties

Basisvorming Cultuursensitieve Zorg

Cultuur valt moeilijk vast te grijpen of te bestuderen. Aan een hulpverlener vragen om met het culturele aspect rekening te houden is dus vaak geen evidente opdracht. Met de opstart van de basisvorming Cultuursensitieve Zorg willen wij  hulpverleners een eind op weg helpen. Geen magische formules maar samen stap voor stap naar het beter begrijpen van de impact die cultuur wel en niet heeft op de hulpverleningsrelatie om uiteindelijk als een completere hulpverlener in de praktijk te staan.

De  vorming gaat door in en richt zich naar alle hulpverleners in de regio Brussel. Om de interactie tijdens de vorming optimaal te houden, kiezen bewust om voor een groep van maximum 12 personen.

Voor wie? Voor hulpverleners in de regio Brussel

Wanneer en waar?  Café de Fiennes (aan Zuidstation) op maandag 25 maart 

Inschrijving?

Stuur een mail naar :  cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

Met vermelding van: je naam en voornaam, organisatie, adres, telefoonnummer en mailadres

Uw inschrijving per mail is definitief na betaling van het juiste bedrag op 001-4533606-96

Op naam van  CGG Brussel vzw,  Vaartstraat 65 te 1000 Brussel  

met vermelding van:  Naam deelnemer(s) + Organisatie + Basisvorming + indien factuur gewenst: WILFACT

Kostprijs?

 € 30  (incl. broodjeslunch  en drank)

Lesgevers?

 Redouane Ben Driss, Berna Kalkan, Stefaan Plysier

Programma?

9.00u  Onthaal met koffie en ontbijt

9.30u   Introductie Steunpunt Cultuursensitieve Zorg

             Zin en onzin van cultuursensitieve zorg

12.30u Middagpauze

13.15u Migratieproces, taal, ziekte als culturele metafoor

16.00u Einde

     Nieuwe afbeelding feb 2011     

      logo_CGG                    F0_0200_0000_vgc

Bibliotheek Cultuursensitieve Zorg

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg beschikt over een bibliotheek gespecialiseerd over de thema transculturele hulpverlening.

We zijn volop bezig met het invoeren van nieuwe boeken in ons systeem. Maar via deze link heeft u al toegang hebben tot ongeveer 500 boeken.

U kan de boeken uitlenen hier op het CGG Brussel deelwerking Houba. U mag de boeken 4 weken lang houden. Online verlengen is mogelijk via dezelfde link.

De meeste boeken gaan over transculturele hulpverlening en transculturele diagnostiek. De rest van de boeken gaan over antropologie (vooral medische antropologie), filosofie, etnografie, trauma & vluchtelingen en ouderdom.

Naast de boeken zijn de volgende tijdschriften ter inzage aanwezig in de bibliotheek:

  • Transcultural Psychiatry
  • Cultuur, Migratie, Gezondheid
  • L’autre: Revue Transculturelle
  • Transfaire & Culture: Revue d’Anthropologie Médicale Clinique
  • Medische Antropologie
  • Cross-Cultural Psychology
  • Kolor: Journal on Moving Communities
  • Monografieën over Interculturaliteit

Wees welkom in de bibliotheek van het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg!

Interview met Dr. Ferrant over cultuursensitieve zorg

In het kader van de Transculturele Ontmoetingen heeft Dr. Louis Ferrant een lezing gegeven met als titel “van multicultureel naar transcultureel: Een huisarts op weg naar culturele competentie”.

Vóór zijn lezing hebben we de gelegenheid gehad om hem te interviewen over zijn visie op de transculturele hulpverlening.

Dr. Ferrant is sinds 1977 actief als huisarts in de wijk Kuregem. Dit interview behandelt zijn lange ervaring met transculturele zorg in Brussel, de veranderingen in zijn visie en de evoluties die hij opmerkt in de migranten doelgroep. Daarnaast spreekt hij zich optimistisch uit over de toekomst van de hulpverlening in Brussel en geeft adviezen aan de hulpverleners die naar Brussel komen werken.

 Als afsluiter raadde hij op onze vraag de volgende boeken en films aan:
Au-delà des collines” (een Roemeense film)
Congo: Een geschiedenis” van David van Reybrouck

De lange ervaring van Dr. Ferrant kan inspirerend zijn voor vele hulpverleners!

Transculturele Ontmoetingen

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg nodigt u uit voor de lezingreeks

“Transculturele Ontmoetingen”

Dr. LOUIS FERRANT huisarts in Wijkgezondheidscentrum Medikuregem en wetenschappelijk medewerker Centrum voor Huisartsgeneeskunde UA

Van multicultureel naar transcultureel

Een huisarts op weg naar culturele competentie

donderdag 20 december 2012, 14 u – 16.30 u

in CAW MOZAÏEK

Priemstraat 19 A, 1000 Brussel

gratis ingang. Inschrijven via redouane.bendriss@cgg-brussel.be

Intervisiemoment

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg organiseert regelmatig intervisie- en supervisiemomenten voor hulpverleners in Brussel en de omgeving rond het cultuursensitieve aspect van de zorg. De intervisies worden aan de welzijnswerkers van zowel de eerstelijn als van de tweedelijn geboden.

De intervisiegroep is een opengroep en gaat om de zes weken door. U kunt per sessie beslissen of u al dan niet deelneemt. Inschrijven vooraf wordt wel verwacht.

Volgende intervisiegroep gaat door op

donderdag 10 Januari 2013

van 13.30 tot 16.30

Locatie: CAW Archipel, Antwerpselaan, 34  1000 Brussel

Thema: ‘Beginners mind’ als basis voor cultuursensitieve zorg?

Inschrijven via stefaan.plysier@cgg-brussel.be

Hopelijk tot dan!