vzw Pigment: onderzoek geestelijke gezondheid

Mensen in een precaire verblijfssituatie hebben te kampen met problemen die we in onze maatschappij catalogeren als ‘psychologisch’ of ‘psychosomatisch’. Toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor deze groep blijft echter beperkt. Daarnaast is het hulpaanbod niet altijd aangepast, al is het niet duidelijk wat de drempels zijn en hoe dit kan verbeterd worden. Ondertussen zakken deze mensen steeds verder weg in de marge van de maatschappij.
Pigment startte een participatief onderzoeksproject om hierop een antwoord te formuleren.

Het resultaat daarvan vind je in dit rapport

Advertenties

Internationale dag van de migrant 18/12@Bronks

Op 18 december – Internationale Dag van de Migrant – wordt in Theater Bronks het resultaat getoond van het Digital Story traject dat een groep van 12 migranten zonder wettig verblijf heeft afgelegd in Voyaach i.s.m. Maks vzw. Op deze symbolische dag willen we een stem geven aan een grote groep migranten die veelal onzichtbaar door het leven gaat. In de korte video’s van één tot vier minuten beschrijven ze hun eigen dagelijkse ervaringen om de negatieve perceptie die er rond deze groep wordt gecreëerd te keren.

Met deze video’s wil “Le cri d´alarme des sans-papiers” het beeld dat men heeft van mensen zonder papieren deconstrueren. Daarnaast willen ze met deze video’s de moeilijkheden waarmee mensen zonder papieren in hun dagelijks leven te maken hebben meer zichtbaar maken. Zoals bijvoorbeeld de moeilijkheden bij het verkrijgen van medische hulp, wat een grondrecht is.

Andere initiatieven van migranten zonder wettig verblijf krijgen ook de ruimte om zich te presenteren tijdens deze activiteit.

Iedereen welkom op 18/12/2018 tussen 14u00 – 17u00 in Bronks, Varkensmarkt 15 in Brussel.

Meer info: https://nl-nl.facebook.com/events/208096030105992/

“Le cri d´alarme des sans-papiers” is een project van Samenlevingsopbouw Brussel i.s.m. Maks vzw.

Filmtip: Mitra (Jorge Leon)

2552c94b2586a550caeb594d2c5162bbec8056a9Winter 2012 – De Iraanse psychoanaliste Mitra Kadivar wordt tegen haar wil opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Teheran. Mitra begint een emails uit te wisselen met Jacques-Alain Miller, stichter van de World Association of Psychoanalysis.

Zomer 2017 – Een artistiek team creëert een opera op basis van deze email-uitwisseling. De opera brengt de realiteit van het psychiatrische ziekenhuis Montperrin in Aix-en-Provence in beeld.

Mitra is nu te zien in Cinema Palace 

 

 

Reflectiedag 29/11: Welke mogelijke therapie met tolken?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een kosmopolitische regio waarin het aantal gesproken talen blijft stijgen. De hulpvragen betreffende geestelijke gezondheid komen steeds vaker van mensen met een andere moedertaal dan het Frans of het Nederlands. 

De geestelijke gezondheidszorg doet steeds meer beroep op een tolk in de therapeutische ruimte om met deze evolutie rekening te houden. Therapeuten blijven nochtans vaak nog aarzelen om met tolken te werken. Ze hebben een zekere koudwatervrees, vrezen de precieze betekenis van hun woorden te verliezen, het ritme uit handen te geven en ze stellen zich vragen rond de toegankelijkheid van de echtheid van het subject als men niet hetzelfde symbolische universum deelt.

Een persoon de kans geven zich in zijn of haar  moedertaal uit te drukken lijkt ons nochtans essentieel om een vertrouwensband op te bouwen. Zo’n onthaal geeft iemand erkenning en waardering. Dit is uiteraard noodzakelijk voor iemand die tijdens zijn vlucht desubjectiverende ervaringen heeft meegemaakt maar ook voor iedereen in een sociaal moeilijke positie. 

Werken met tolken betekent voor ons de manifestatie van een ethiek van therapeutisch werk dat ingaat op het appel van het subject in ontreddering. 

 « Wat ik zoek in het woord, is het antwoord van de ander. Wat me tot subject maakt, is mijn vraag ». Het woord houdt een interpellatie en een vraag in voorbij het gevraagde object. De loutere aanwezigheid van een tolk, zonder zelfs al een woord te wisselen en voordat de vertaling al dan niet in zijn opzet slaagt, geeft onze aanvaarding weer een plaats te zijn waar men gehoord kan worden. 

SSMUlysse nodigt u uit op een studiedag tot exploratie van de rijkdom en de bijzonderheden van deze praktijk met meerdere.

Programma

8u30 Onthaal

9u Introductie : Alain Vanoeteren, Directeur- Ulysse SSM

9u15 « De basis voor een samenwerking tussen clinici en tolken » 

Orest Weber, sociolinguïst- onderzoeksverantwoordelijke

Unité Psy&Migrants -Département de psychiatrie CHUV -Lausanne

9u45 « De tolk in dienst van de therapie: samenwerkingsmogelijkheden aangeboden door de tandem therapeut-tolk » 

Anne Delizee, licenciaat vertaler en slavische filologie, Assistente aan de faculteit voor Vertaling en Tolken van de universiteit van Bergen. 

10u45 Koffiepauze 

11u15 «  Het hoofd bieden aan delicate momenten in de samenwerking tussen professionelen in de geestelijke gezondheid en tolken »

Orest Weber, sociolinguïste, Unité Psy&Migrants -Département de psychiatrie CHUV –Lausanne

12u   « Welk onthaal door de therapeut zodat de tolk op een gepaste manier kan tolken? » 

Naïm Muçaj, tolk voor talen uit de de Balkan – SETIS Brussel

13u Middagpauze 

14u « Getuigenis uit een psychotherapeutische praktijk met tolk: over enkele effecten van deze aanwezige derde » 

Cihan Gunes, psychologue d’orientation analytique-SSM Ulysse

15u “Ervaringen van een psycholoog met een culturele bemiddelaar” 

Chris Norduyn: systeemtherapeut – CGG Brussel

16u15 Conclusies: Pascale De Ridder, psycholoog-Ulysse SSM

29 november 2018 van 9u tot 16u30

Maison des Associations Internationales 

Washingtonstraat, 40

1050 Elsene

De dag verloopt tweetalig frans/nederlands met simultane vertaling.

Klik hier om in te schrijven