Surviving in Brussels.be


De Surviving Community van Doucheflux nodigt u uit op 20 maart 2019 om 11u voor de officiële lancering van survivinginbrussel.be, een digitaal platform met alle nodige informatie voor mensen in bestaansonzekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.De lancering wordt gevolgd door een persconferentie en tijd voor gedachtenuitwisseling.

Adres van de dag: Muntpunt, Muntplein 6,
1000 Brussel.

Advertenties

The Tower

Het elf jaar oude Palestijnse meisje Wardi woont in een vluchtelingenkamp in Beiroet. Haar overgrootvader Sidi woont daar al sinds hij in 1948 uit zijn dorp verdreven werd. Hij vertelt zijn verhaal en spoort het meisje aan haar familiegeschiedenis te ontrafelen. Een aangrijpend verhaal gebaseerd op getuigenissen van Palestijnse vluchtelingen.

The Tower van Mats Grorud wordt vertoond op het Anima Festival op Zaterdag 2 maart om 20.00u (in aanwezigheid van de regisseur) en 9 maart om 17.45u


BEWOGEN


BEWOGEN is een Brussels festival (20-24 februari 2019) dat kleine ontmoetingen creëert tussen vluchtelingen, asielzoekers, nieuwkomers en mensen die al langer in Brussel wonen. Beleef BEWOGEN samen, op weg naar een open samenleving. Leer de ander kennen tijdens interessante lezingen, mooie theatervoorstellingen, inspirerende muziek, film, lekker eten,… uit de hele wereld.

Op 20 februari 2019 vertoont CINEMA RITCS een selectie van kortfilms gemaakt door diverse filmmakers. We openen de avond met “Undocumented Love” (2018). Een film van Fatma Osman, gemaakt onder de vleugels van Cinemaximiliaan. Cinemaximiliaan is een platform met en door nieuwkomers, gestart in het Maximiliaanpark. Ze verwelkomen nieuwkomers via culturele activiteiten en ontmoetingen. Sinds kort maken ze ook artistieke producties. “Undocumented love” is een van de films die hieruit voortkwam. De film ging in première op Film Fest Ghent.

The Hope Foundation maakt met het project Beehome kortfilms met kinderen in vluchtelingenkampen in Gaza en Syrië. Via film willen ze de creativiteit van kinderen aanmoedigen, en hun een tool aanreiken om hun cultuur niet te verliezen. Via de films vertellen ze traditionele Arabische verhalen. De films worden met het weinige aanwezige materiaal in elkaar gestoken. Zo maken ze bijvoorbeeld gebruik van schimmentheater, poppentheater of acteren de kinderen zelf. Op deze filmavond tonen we jullie graag twee films, gemaakt door kinderen in Gaza: “Nos Nsees” (2018) en “Let’s play” (2017).

Tot slot wordt “The Lumber Brothers” (2018) en “The Color of the Moon” (2016) getoond. Twee kortfilms van de Malas Twins, Mohammed en Ahmed. Twee creatievelingen die geboren zijn in Syrië en wonen in Frankrijk. Ze filmen en spelen zelf hun films. Ze worden omschreven als twee clowns. Op een komische manier brengen ze kritische films. De twee films laten je nadenken over wat wij misschien wel heel normaal vinden. Malas Twins worden ondersteund door Our House Project.

Een avond met kortfilms met een achtergrond. Waar het verhaal achter de film misschien wel even belangrijk is als de film zelf. We laten daarom ook de makers aan het woord. Zij vertellen jou hoe de films tot stand zijn gekomen, en de makers zijn er natuurlijk ook om al jouw vragen te beantwoorden. Voor Beehome laten we Suzanne aan het woord, zij begeleidt de kinderen in het maakproces.

Op deze avond is Engels de voertaal, zowel voor de films als voor de gesprekken tussendoor.

vzw Pigment: onderzoek geestelijke gezondheid

Mensen in een precaire verblijfssituatie hebben te kampen met problemen die we in onze maatschappij catalogeren als ‘psychologisch’ of ‘psychosomatisch’. Toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor deze groep blijft echter beperkt. Daarnaast is het hulpaanbod niet altijd aangepast, al is het niet duidelijk wat de drempels zijn en hoe dit kan verbeterd worden. Ondertussen zakken deze mensen steeds verder weg in de marge van de maatschappij.
Pigment startte een participatief onderzoeksproject om hierop een antwoord te formuleren.

Het resultaat daarvan vind je in dit rapport

Filmtip: Mitra (Jorge Leon)

2552c94b2586a550caeb594d2c5162bbec8056a9Winter 2012 – De Iraanse psychoanaliste Mitra Kadivar wordt tegen haar wil opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Teheran. Mitra begint een emails uit te wisselen met Jacques-Alain Miller, stichter van de World Association of Psychoanalysis.

Zomer 2017 – Een artistiek team creëert een opera op basis van deze email-uitwisseling. De opera brengt de realiteit van het psychiatrische ziekenhuis Montperrin in Aix-en-Provence in beeld.

Mitra is nu te zien in Cinema Palace 

 

 

Bozar Connects: Akuso Adoma Owusu

adoma-1-by-mantse-aryeequaye

In het kader van ‘Bozar Connects’ komt Akuso Adoma Owusu op dinsdag 16 oktober om 20.00u  naar Bozar om haar werk voor te stellen.

Akosua Adoma Owusu (°1984) is een Ghanees-Amerikaans filmmaakster, producente en regisseuse. Haar films brengen de clash tussen identiteiten in beeld. Het begrip ‘dubbel bewustzijn’ werd door socioloog en mensenrechtenactivist W.E.B. Du Bois bedacht, en doelde aanvankelijk op de zwarte Amerikaanse gemeenschap die op zoek was naar een eigen identiteit in het licht van discriminatie en culturele ontwrichting. Owusu’s benadering van het begrip moet een derde cinematografisch model of bewustzijn gestalte geven. In haar werk treden feminisme, homoseksualiteit en de Afrikaanse identiteiten in dialoog met Afrikaanse, blanke Amerikaanse en zwarte Amerikaanse culturele contexten. (Bron: http://www.bozar.be)

Klik hier voor mee info

Gids toegang geestelijke gezondheidszorg voor mensen in asielcontext

 

Cover (2)

 

Het Réseau Santé Mentale en Exil’  heeft een nieuwe editie van hun gids over toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor personen in een asielcontext in het Brussels Gewest.  De gids is bedoeld voor eerstelijnswerkers die op zoek zijn naar psychosociale of therapeutische begeleiding van mensen in een precaire situatie die kampen met een psychologische problematiek.

Hoe gaat het met u?

b0487807-71e9-4f16-92b8-f20000186c47.png&h=180&w=1170&v=1486654534

Somberheid, depressie, omgaan met verlies, rouw, niet lekker in je vel zitten, piekeren, twijfelen, het gevoel geen grip meer te hebben op je leven. Het komt in alle bevolkingsgroepen en in alle leeftijdscategorieën voor. Maar niet iedereen praat even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens. Voor mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is dat vaak extra lastig, om allerlei redenen (taal, cultuur, achtergrond, schaamte om te praten over psychische problemen).

Het Trimbos instituut heeft hiervoor een website ontwikkeld. Op deze site staan 3 afleveringen van een film van elk gemiddeld 20 minuten. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel bij het praten over psychische  klachten en bieden tips voor het omgaan met deze klachten. Elke aflevering laat hier verschillende voorbeelden van zien.

Crazywise

crazywise

Op donderdag 22 februari om 17.00u stelt het UPC KULeuven de film Crazywise voor.

Crazywise is een documentaire van de Amerikaanse mensenrechtenfotograaf en -filmmaker Phil Borges. Borges reisde vele jaren de wereld rond om inheemse volkeren en hun levenswijzen op de gevoelige plaat vast te leggen. Toen hij in contact kwam met twee Amerikaanse jongvolwassenen die trachtten hun geestelijke crisis te boven te komen, werd hij geraakt door de manier mensen in zijn eigen land omgaan met geestelijke kwetsbaarheid. Bij de volkeren waarbij hij te gast was geweest had hij heel andere benaderingen gezien. Veel vragen rezen, en Borges besloot er een documentaire over te maken.

Crazywise voert geen kruistocht tegen het huidige systeem, maar poogt op een gezonde, kritische manier te pleiten voor meer menselijkheid als iemand een geestelijke crisis doormaakt. De documentaire zet aan tot reflectie over de manier waarop we in het Westen tegen geestelijke kwetsbaarheid aankijken en over de houding die we aannemen als iemand in een psychische crisis verkeert. De film illustreert hoe een crisis niet alleen een einde, maar ook een begin kan zijn. Hij werd in 11 talen vertaald en meermaals bekroond.Cra