Intervisie cultuursensitieve zorg

De volgende casusintervisie cultuursensitieve zorg gaat door op

5 september 2017 van 14.00u tot 16.00u.

Casusintervisies zijn bedoeld voor de hulpverleners in de klinische praktijk. De casussen mogen op voorhand of ter plaatse geïntroduceerd worden aan de groep. Deze casussen worden in de diepte geanalyseerd. Er wordt aandacht gegeven aan de culturele aspecten van de ziekte, het ziekteverloop en de behandeling. Verder wordt ook de rol van de hulpverlener in relatie met de ‘cultureel andere’ cliënt verduidelijkt alsook hypothesen ontwikkeld voor diagnosetelling. Verschillende psychotherapeutische benaderingen (psychoanalytisch, gedragstherapeutisch, biomedisch) komen daarbij aan bod.

Begeleider: Redouane Ben Driss

Inschrijven: redouane.bendriss@cgg-brussel.be

Adres: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tweede vormingsreeks ‘Mentaal lijden en traumabegeleiding bij mensen in een asielcontext’

infofiche vormingsreeks_1infofiche vormingsreeks_2infofiche vormingsreeks_3

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Semaine “Off” de la santé mentale

cover.asp

De welzijns- en geestelijke gezondheidssector bestaat uit verscheidene instituten die een veelheid aan zorg aanbieden. Naast deze instituten, en vaak onzichtbaar voor deze sectoren, bestaan er andere bronnen van zorg. Het zijn alternatieve initiatieven die de bestaande zorg binnen de instituten bevragen. Tijdens de “Off” week gaan vanaf vandaag tot einde deze week op verschillende plaatsen in Brussel uitwisselingsmomenten door waar samen dieper ingegaan wordt op vragen als ‘wat is gek zijn?’, ‘Wat is geestelijke gezondheid?’ en ‘Wat zijn onze capaciteiten om bijzondere ruimtes te co-creëren waar geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische zorg kunnen aanhaken?’

Deze week wordt georganiseerd door: asbl Bootstrap, le Theatre de la Vie, asbl l’Autre”lieu”-Rapa, La Gerbe, asbl l’Appetit des Indigestes, asbl fabrik.

Het volledige programma vindt u hier

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Steeds meer vluchtelingen bij de dokter, maar soms loopt communicatie mank

Moeizame hulpverlening aan vluchtelingen bij artsen

Ondersteuning CGG eerstelijnspsychologen bij artsen helpt alvast

 

DBD1RctXYAAKJxh

Geplaatst in vluchtelingen | Een reactie plaatsen

Intervisie cultuursensitieve zorg

De casusintervisie van dinsdag 23 mei wordt geannuleerd. De volgende intervisie gaat door op  donderdag 22 juni om 14.00u met als thema: ‘Geel revisited’ 

De documentaire “Geel revisited” situeert de psychiatrische gezinsverpleging met zijn mogelijkheden en kansen in het bredere kader van de gemeenschapszorg. We exploreren samen de waarde die het systeem in Geel kan hebben voor chronisch psychiatrisch zieken.

Begeleider: Stefaan Plysier

Inschrijven vooraf: cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Adres: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Geplaatst in Intervisie | Een reactie plaatsen

Kunstenfestivaldesarts 2017: onze selectie

Zoals elk jaar in mei daagt het Kunstenfestivaldesarts ons met een reeks voorstellingen uit om onze eigen leefwereld open te breken. Ook dit jaar zijn er weer een dertigtal creaties die elk op hun manier de grenzen aftasten tussen onszelf en de ander, tussen kennen en ervaren.  Dit biedt volgens ons een unieke gelegenheid om ook als hulpverlener kennis te maken met een ervaring die wij vanuit het steunpunt met geen enkele vorming kunnen aanbieden en die tegelijk zo essentieel is in het omgaan met de ‘culturele andere’.  Zonder uitspraak te willen doen over de kwaliteit van de andere voorstellingen hebben wij toch de vrijheid genomen om er een zestal voor jullie te selecteren. Of hoe kunst en cultuurgevoelige hulpverlening hand in hand kunnen gaan…

76a8297dce9cfecff36af6f956798133-Empire-1ab145d184ed1c800fa99aa8e45d0e503-bus2cbeaborgers

  1. Nástio Mosquito: Guided Tour – Once We Shared Consequent Masturbation                                                   Nástio Mosquito is een performer, dichter, muzikant, videokunstenaar en ga zo maar door, die sinds enkele jaren timmert aan een oeuvre dat even onklasseerbaar als ondoorgrondelijk is. Als kunstenaar zet hij eerst en vooral zichzelf in scène. Hij wil zijn culturele, sociale en politieke identiteit op losse schroeven zetten en switch daartoe voortdurend van rol en houding. Op het Kunstenfestivaldesarts kruipt hij in de huid van Abdul RodeLaisse, een denkbeeldige museumgids die vluchtelingen, daklozen en andere vergeten burgers clandestien rondleidt in de tentoonstelling Het afwezige museum in WIELS. Mosquito gaat in tegen het steeds dominanter wordende discours van de curator en stelt de autoriteit van taal in vraag. Meer nog dan een alternatief tentoonstellingsparcours brengt hij een parallel scheppingsverhaal, waarin esthetische analyse vrolijk verweven wordt met fictie en maatschappijkritiek.
  2. Azade Shahmiri: Voicelessness                                                                                           De toekomst is niet veraf. In het jaar 2070 probeert een jonge vrouw het verdachte overlijden van haar grootvader vijftig jaar eerder te ontrafelen. Ze is ervan overtuigd dat ze de waarheid kent en is vast van plan die aan het licht te brengen, net zoals haar moeder dat vóór haar heeft gedaan. Maar de bewijzen voor de onopgehelderde zaak ontbreken. De getalenteerde Iraanse schrijfster en theatermaakster Azade Shahmiri staat in 2017 voor het eerst op de Brusselse bühne. Met Voicelessness creëert ze een ontroerend portret van een jonge vrouw die spartelend een houvast zoekt in een dystopische wereld. Welke waarheid is waarachtig? De rechtspraak is een afspiegeling van de ondoorgrondelijke Iraanse maatschappij, waar de vrije meningsuiting verstikt wordt, maar waar onder de oppervlakte de creativiteit kolkt en stroomt. De hersenschimmen van de hoofdrolspeelster werpen vanuit de toekomst ook een blik achteruit. Hoe kijken toekomstige wereldburgers terug op onze tijd? Voicelessness is een doorwrochte en mooi gelaagde vertelling, krachtig in haar eenvoud.
  3. Mithkal Alzghair: Displacement                                                                                            Hoe verplaats je een diepgewortelde cultuur die gedwongen wordt te verhuizen? Na een klassieke dansopleiding in Damascus en een voortgezette opleiding choreografie in Montpellier kon Mithkal Alzghair niet meer terug naar Syrië, zijn thuisland dat intussen in een bloedige burgeroorlog verzand was. In Displacement onderzoekt hij hoe het Syrische lichaam beïnvloed wordt door de sociale, politieke en religieuze werkelijkheden waardoor het omsloten wordt. Als een chirurg ontleedt Alzghair het erfgoed dat hij in zich draagt. Hij registreert de intenties en het vermogen van het lichaam: dat van de traditionele dans en de spirituele trance, het oorlogszuchtige lichaam en het lichaam in ballingschap. Displacement evolueert van een breekbare, geïsoleerde figuur tot een dreigende troep, in een tweestrijd tussen de hoop op vluchten en het besef dat terugkeren onmogelijk is. De enige weg naar de ander loopt recht door de loopgraven. Displacement traceert de route. Vitale kunst.
  4. Begüm Erciyas: Voicing Pieces                                                                                           Verhef je stem! Met Voicing Pieces onderzoeken Begüm Erciyas en Matthias Meppelink de politieke en poëtische kracht van de stem en de daad van het spreken. In de beslotenheid van een geluidsdicht hokje krijg je een eenvoudig script en word je toeschouwer van je eigen vertolking. De handeling van tegelijk spreken en luisteren leidt tot een theatrale en choreografische ervaring, die bij elke deelnemer opnieuw wordt gecreëerd. De stem wordt losgemaakt van het lichaam. Ze wordt een plaats voor actie, een verrassing, een voorstelling. Het is een de-subjectivering van je eigen persoonlijkheid: je stem gaat een rol spelen buiten jezelf, speelt met jou zoals jij met haar speelt. Is je eigen stem niet altijd misleidend en onbehaaglijk? Eerder dan jezelf terug te vinden in de vreemdeling nodigt Voicing Pieces je uit de vreemdeling in jezelf te ontdekken en te omarmen. Een bevrijdende ervaring.
  5. Milo Rau / International Institute of Political Murder: Empire                                        Milo Rau is niet bang van het grote verhaal. In 2014 zocht hij een antwoord op de vraag waarom jonge Europeanen zich aangetrokken voelen tot de heilige strijd in het Midden-Oosten en waar die ideologische thuisloosheid uit voortkomt. De beklemmende biografische close-ups van The Civil Wars waren het begin van zijn ambitieuze Europatrilogie. In 2015 liet Rau de oorlogservaringen van acteurs uit het Oostblok versmelten in het indringend psychodrama The Dark Ages. Met Empire, het sluitstuk van de trilogie, stelt de regisseur scherp op het zuidelijke deel van ons continent. Hij traceert de trajecten waarlangs vluchtelingen en migranten vandaag Europa proberen te bereiken en die de mythes van het oude Griekenland doen weerklinken. Wat zeggen de vluchtelingenroutes van 2017 over het verleden van Europa? Hoe zal Europa er morgen uitzien? Voor Milo Rau is Europa een rijk van eeuwenoude mythes en hedendaagse realpolitik, de heimat van de eeuwige homo migrans. Empire is een taboedoorbrekende odyssee over tragedies in kunst en leven. Een meesterwerk.
  6. Thomas Bellinck / ROBIN: Simple as ABC #2: Keep Calm & Validate                      Thomas Bellinck is een Brusselse theatermaker die de afgelopen jaren van zich deed spreken met trefzekere toneelstukken over macht en politiek geweld en een futuristisch-historisch museum over het leven in de voormalige Europese Unie. Simple as ABC #2 is het tweede deel in een reeks rond een van de meest complexe fenomenen van de 21ste eeuw: de westerse migratiemachine. Vorig jaar toonde Bellinck Simple as ABC #1: Man vs Machine, een kort maar intens stuk over surveillance technologie, in het kader van het Decoratelier van Jozef Wouters op het Kunstenfestivaldesarts. In 2017 komt hij met de volgende etappe, Simple as ABC #2: Keep Calm & Validate, een documentaire muziektheatervoorstelling over digitaal migratiemanagement en het uitbesteden van ons ongemak over sociale sortering. Voor de creatie knoopte Bellinck gesprekken aan met grens- en datamanagers in de controlekamers en langs de rafelranden van Project Europa. Een voorstelling die je niet onbewogen laat.
Geplaatst in Antropologie | Een reactie plaatsen

Vormingsreeks ‘Mentaal lijden en traumabegeleiding bij mensen in een asielcontext’

infofiche-vorming-trauma-nl-page-001infofiche-vorming-trauma-nl-page-002infofiche-vorming-trauma-nl-page-003

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Intervisiereeks cultuursensitieve zorg 2017

Ook dit jaar bieden we met het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg twee intervisiereeksen aan: casusintervisies en thematische intervisies.

Casusintervisies zijn bedoeld voor de hulpverleners in de klinische praktijk. De casussen mogen op voorhand of ter plaatse geïntroduceerd worden aan de groep. Deze casussen worden in diepte geanalyseerd. Er wordt aandacht gegeven aan de culturele aspecten van de ziekte, het ziekteverloop en de behandeling. Naast deze essentiële aspecten wordt ook de rol van de hulpverlener in relatie met de ‘cultureel andere’ cliënt verduidelijkt. Als resultaat worden er hypothesen ontwikkeld voor de diagnosestelling. Bovendien worden de verschillende psychotherapeutische benaderingen (antropologisch, psychoanalytisch, gedragstherapeutisch, biomedisch) toegelicht.

Begeleider: Redouane Ben Driss

Inschrijven vooraf: cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Adres: CGG Brussel, Vaartstraat 65, 1000 Brussel

Data casusintervisies telkens van 14u-16u:

dinsdag 14 maart

dinsdag 23 mei

dinsdag 5 september 

dinsdag 31 oktober

dinsdag 19 december

Naast de casusintervisies organiseren we ook thematische intervisies. Tijdens deze intervisiereeks gaan we aan de hand van een documentaire of literatuur dieper in op een cultuursensitief thema. Met de deelnemers maken we ook telkens de brug naar de praktijk.

Begeleider: Stefaan Plysier

Inschrijven vooraf : cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

Data thematische intervisies telkens van 14.00u tot 16.00u:

donderdag 20 april

‘Shadows and illuminations’ (R. Lemelson)

De documentaire ‘Shadows and illuminations’ exploreert de wereld van Kereta, een Balinsese man die denkt dat hij in twee werelden leeft: de alledaagse wereld en de wereld van de geesten. Aan de hand van enkele fragmenten behandelen we vragen over cultuur, persoonlijke beleving, mentale ziekte en trauma.

donderdag 22 juni

‘Geel revisited’ (E. Roosens en L. Van de Walle)

De documentaire “Geel revisited” situeert de psychiatrische gezinsverpleging met zijn mogelijkheden en kansen in het bredere kader van de gemeenschapszorg. We exploreren samen de waarde die het systeem in Geel kan hebben voor chronisch psychiatrisch zieken.

donderdag 5 oktober 

‘Yaya’s story: the quest for well being in the world’ (P. Stoller)

Yaya’s Story is een boek over Yaya Harouna, een Songhay handelaar die van Niger naar de Verenigde Staten verhuisd is. Het boek gaat ook over Paul Stoller, de auteur, een Amerikaanse antropoloog zie zijn weg naar Afrika gevonden heeft. Door hun verschil in etniciteit, taal, beroep en cultuur zijn beiden helemaal anders. Maar wanneer ze beide door een ernstige ziekte getroffen worden, verdwijnen deze verschillen als sneeuw onder de zon. Aan de hand van Stollers etnografie exploreren we welzijn in zijn transculturele vorm.

donderdag 30 november 

‘What psychiatry left out of the DSM-5’ (E.Shorter)

Edward Shorter beweert dat veel van de psychiatrische kennis genegeerd word in de huidige Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Verder zouden diagnoses als ‘schizofrenie’ en ‘bipolaire stoornis’ niet teruggevonden worden in de natuur. In deze intervisie bekijken we de DSM als een cultureel fenomeen. Wat is de impact ervan in de cultuursensitieve hulpverleningsrelatie?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Cahier Cultuursensitieve Zorg in Brussel

De voormalige Brusselse Welzijnsraad en  Kenniscentrum Woonzorg hebben samen met het CGG Brussel  en het Huis voor Gezondheid het digitale cahier ‘Cultuursensitieve Zorg in Brussel’ samengesteld.

Het resultaat daarvan vindt u hier

cover-dossier

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Transculturele ontmoeting op 19 januari met Bie Vancraeynest

9c31c8a6-ad78-11e6-a5ed-5b28cf921640

Bie Vancraeynest werkte van 2008 tot 2016 in de Chicagowijk. In de broeierige oksel van de Brusselse Vijfhoek gebeurt er veel tegelijkertijd. Pal in het centrum leven een aantal kwetsbare bewonersgroepen langs en met elkaar. De buurt is de laatste jaren gegentrificeerd, uiterlijk opgewaardeerd. Het maatschappelijke geweld dat jongeren dagelijks ondergaan, hakt er echter onverminderd op in. Geweld lokt tegengeweld uit, en wie in de vuurlinie gaat staan, deelt al eens in de klappen. De conflicten die jongeren onvermijdelijk hebben met het jeugdhuis en de animatoren die er werken, zijn  vaak gesublimeerde versies van hun moeilijke verhouding met andere instellingen in de samenleving, de gevolgen van wat zij als een onderdrukking ervaren.
Jeugdhuis Chicago wil politiserend werken met jonge leidersfiguren uit de wijk, rond harde thema’s als onderwijs en tewerkstelling, maar wil evenzeer werken met de allerkwetsbaarste jongeren in de wijk. Die hebben vooral zorg nodig en zitten niet te wachten op een participatief buurtproject. Er zit spanning op die twee benaderingen van sociaal werk, maar waar ze samen kunnen bestaan op dezelfde plek, ontstaan er soms mooie dingen. Zeker als het jeugdhuis haar core business kan overstijgen,  en ook met andere bewonersgroepen uit de wijk kan betrekken bij haar pedagogisch werk….

Donderdag 19 januari van 14.00u tot 16.00u in

CGG Brussel

Deelwerking Houba, Houba De Strooperlaan  136, 1020 Brussel.

Inschrijven gratis via:  inschrijvingen.cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen